مصاحبه با شهروندترین مافیای کنکور

غولی با شاخ و دم اضافه

+ ببخشید، پس با این اوصاف این مافیایی که میگن، شمایید؟ 
- کی گفته من مافیام؟ من قطعی شهروندم. تو با چه فکتی به من تارگت می‌زنی. اصلا تارگت من از روز اول بازی خودت بودی. رأی می‌گیریم از بازی بری بیرون‌ها!

نسبت گوریل انگوری با گرانی خودرو!

مشت و مال

گردن کلفت چون گاو!

به جای پدرخوانده