شادی بدون شاد

نامه قدردانی از حسن اعتماد

پول آب جدا

جناب دکتر روحانی؛ امان از غفلت! چرا زودتر نفرمودید در شرایط سخت تحریم، دولت روی پای خودش ایستاده بود! حتما کلی رگ بنفش واریس هم خاطر شریفتان را مشوش کرده است.

صورت معلمان چگونه ناز شست سیرت دانش آموزان را بخرد

شصت گفتار

خانواده‌ هیچ نقشی در تربیت فرزند ندارند. مدرسه خانه دوم انسان است و سلطان غم معلم است.

دوست دارید در آینده چه‌کاره شوید؟

بازم باید غافلگیر بشیم که!

دیروز مامان‌مان رفت توی گوشی و گفت باید تو روز‌های فرد می‌توانی بروی! بابایمان گفت پلاک من که زوج است. گفت تو را نمی‌گویم پسرمان یعنی من را میگوید.