صورت معلمان چگونه ناز شست سیرت دانش آموزان را بخرد

شصت گفتار

خانواده‌ هیچ نقشی در تربیت فرزند ندارند. مدرسه خانه دوم انسان است و سلطان غم معلم است.

سربازی زودرس

معرفی کتاب

وزن کشی مرغ هسایه

می‌توان به بوسه‌ای تعبیر کرد که مادری مهربان، در حیاط مدرسه، بر گونه فرزند عزیزش می‌نشاند و فرزندش، که حس خود بزرگ پنداری می‌کند، از این بابت گلایه‌مند است

۳۶۰ سلبریتی در حمایت از معلم و جایگاه علم

ما باشرافت‌ها

فرزندان این سرزمین در دوبی چه گناهی کرده‌اند که حتی هزینه خرید منزل ندارند و مجبورند شب را در هتل صبح کنند.