۱۱:۴۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۱۲

درباره اظهارات یکی از متهمان اقتصادی

نیمه پر متهم کلان

این خودمتهم‌کلان‌نبینی وی، ریشه در ذات احترام به بزرگترنهاد او دارد! و باید نیمه پر لیوان را دید.

۱۱:۲۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

اعدام سلطان!

۹:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۳۰

شرح حال یک نخبه اقتصادی!!

عدسی بدشانس

سوا شده‌ای آخر
در گمرک بازرگان
مثل عدس افتادی
در پنجه ی ماموران