نگاهی طنز به تاریخچه سازمان مجاهدین خلق

در جستجوی پدر| مارکسیست خالی

...راهش این است که دیگر آن کار را انجام ندهد. اما از آن به بعد متوجه شدند می‌شود به جای ترک کار اشتباه، دیدگاه‌مان را نسبت به کار اشتباه عوض کنیم...

نگاهی طنز به تاریخچه سازمان مجاهدین خلق

در جستجوی پدر| باباشاه!

مسعود برای اینکه در زندان احساس بی پدری نکند تصمیم می‌گیرد، شاه را به عنوان پدر سازمان در زندان اعلام کند...

نگاهی طنز به تاریخچه سازمان مجاهدین خلق

در جست و جوی پدر | پدر مارکس

ناگهان یک نفر به شوخی گفت: «بیایید هم مسلمون باشیم هم مارکسیست!» اما هیچ‌کس به شوخی او نخندید!

نگاهی طنز به تاریخچه سازمان مجاهدین خلق

در جستجوی پدر| پدر بازرگان

سازمان مجاهدین خلق، فراز و فرود‌های زیادی در ایدئولوژی و شیوه‌های مبارزاتی خود داشته است؛ اما یک شعار همیشه سرلوحه رفتار‌های آن‌ها بوده است؛ اینکه «بی پدر نیستیم!» آن‌ها به خوبی اهمیت سر سفره پدر و مادر بودن را می‌دانستند...