تعبیر خواب یک برانداز

بمب تولید آلبانی

 اگر در خواب دیدید که شب هنگام هیجان‌زده به وسط خیابان آمده‌اید و گروهی نوجوان را رهبری می‌کنید، تعبیرش این است که به زودی در انتخابات شورای دانش آموزی موفق خواهید شد.

مرده خور ها!

فتوکاتور

چرا به اینا گیر ندادن!

فتوگاتور

شاید وقتی دیگر