کاندیداشو4 / بررسی علمی اقدامات شگفت‌انگیز انجام شده در دولت خاتمی

مملکتی که ما ساختیم

وی عنوان کرد که در آن سال‌ها ما گروه‌ها و احزاب زیادی را در دانشگاه‌ها تأسیس کردیم که خیلی آرام و با متانت به زد و خورد با یکدیگر می‌پرداختند و با زیبایی و هنر هرچه تمام به صورت نظام پنجه می‌کشیدند.

خبرکش

رنگ به رنگ

او که پیش از این رنگ انتخاباتی خود را به احترام درگذشتگان بیماری کرونا مشکی انتخاب کرده بود، نظرش را عوض کرد. به گزارش برخی خبرنگاران، او نسبت به چندین رنگ دیگر نیز ابراز علاقه کرده بود.