سه خط آدیداس

کل دنیا چفیه پوشیده
رم و لندن گرفته تا تگزاس

آش و لاش!

چالش مصرع سوم با موضوع آتش‌بس موقت در غزه

چون گاو برفتید و چو خر برگشتید

نامه کاسه چه‌کنم اسرائیل به آمریکا

ما کم آورده‌ایم!

حرف مقاومت را نزنید که اشک‌مان در می‌آید. ارتش به زبان عبری سخت، گرخیده. نصف سربازها به علت خجالت از شب ادراری‌ها، خودکشی کرده‌اند. همین هفته فقط ۸۵۴۶ سنگ به سمت‌مان پرتاب شده. می‌بینید توروخدا وضع رو؟!