ادعای توخالی

گفته رژیم خل پرادعا
گرم تدارک شده یک حمله را

واکنش‌های خبر تدارک حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران

جای زخم قبلی

انتشار این خبر عکس‌العمل‌هایی در پی داشت که تعدادی از آنها به شرح زیر است: 
بادمجون‌ فروش سر کوچه پمپئو اینا: بادمجون‌های ما که گندید ولی کم‌کم داره بوی گند بادمجون‌های سرکوچه نتانیاهو اینا هم میاد.

خواب شتری

بهتر این است که در فکر شنا باشی ها!
دو سه تا مایو به همراه تو باشد ایضا

اسرائیل، ایران را تهدید کرد.

کَل اگر طبیب بودی، گنبد آهنینت، آبکش نبود.

بر اساس یک گزارش درز شده از جلسه‌ محرمانه‌ رهبران اسرائیل، این کشور در حال تدارک برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران است. رئیس مجمع امنیت دفاعی رژیم صهیونیستی هم در حالی‌که سعی می‌کرد خنده‌ خود را پنهان کند، گفت: «اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایران هسته‌ای شود.»