نگاهی به برنامه هموطنز

هموطنز برنامه‌‌ای طنز برای معرفی وطن

هموطنز ترکیب هموطن و طنز است و سازندگان برنامه ویژگی مهم آن را پرداختن به شهرهای مختلف کشور و هنرمندان آن خطه می‌دانند.

نگاهی به فیلم‌های جشنواره فجر

صبح اعدام، سوژه بیست، خروجی زیر ده!

بهروز افخمی بعد از ده سال دوباره دست‌به‌کار شده و فیلم ساخته است. فیلمی که حداقل یک ربع زمان نیاز دارید تا بفهمید در دنیای آن چه خبر است.

نگاهی به فیلم‌های جشنواره فجر

خرسواری «شه‌سوار»

کمدی بودن فیلم، مانع از این نمی‌شود که اشکتان را درنیاورد و در زمان‌هایی از آن، روایت تلخ خودش از زندگی را نشان ندهد.

نگاهی به فیلم‌های جشنواره فجر

«ملکه آلیشون»، حیفِ فُرم

این‌همه در فرمِ فیلم از رنگ و نور و جلوه‌های ویژه شگفتی دیدیم و حیرت‌زده شدیم، محتوای ساده و تکراری آن هرچه رشته بودیم را پنبه‌ کرد.
عنوان