معرفی کتاب طنز «جف ُشیش»

میز طنز؛ لطفا کتاب «جف شیش» را نخوانید!

اگر دنبال تأثیرات روان‌شناختی بازی‌های پیشارایانه‌ای از منظر یونگ هستید و یا اینکه دنبال تأثیرات بازی‌های سنتی بر دیکتاتوری و استبداد شاهان قاجار هستید و یا می‌خواهید جستاری بر رفتارشناسی بازی‌های قدیمی و تأثیر آن بر کودکان دهه‌ی پنجاه و شصت داشته باشید کتاب «جف شیش» را کنار بگذارید.

بررسی تکنیک اصلی کتاب های طنز «محمد صاحبی»

میز طنز؛محمدصاحبی، مردی که با کت و شلوار، قایم باشک بازی می‌کند

ین که یک نفر با کت و شلوار و لباس رسمی، قایم باشک بازی کند، همان قدر عجیب و غریب و البته خنده‌دار است که یک نویسنده با استفاده از ادبیات علمی و رسمی در مورد بازی «خر پلیس» مطلب بنویسد.

شخصیت‌ها! همگی به صف

نگاهی به کتاب مامور مرگ های غیر اتفاقی

شخصیت «قاتی» یا همان قاتل داستان، آن طوری که باید نیست. یعنی آنطوری که باید یک قاتل باشد، کنش داشته باشد، و خودش را معرفی کند، نیست. به جایش شخصیت شیرین تا دلتان بخواهد خوب ساخته شده

طنز کم کار است

دست خالی طنزپردازان در مستند غیررسمی‌۴

مستند غیررسمی4، روایتی است از دیدار برخی از اهالی طنز کشور با رهبر انقلاب. مستندی که همچون سه قسمت قبلی این مجموعه، فضایی شیرین و صمیمی‌ دارد. اما در پس فضای شیرین این جلسه، واقعیت تلخی پنهان است؛ آن هم اینکه جریان طنزی که تحت نهادهای حاکمیتی فعالیت می‌کنند، کم کار هستند و با این حجم از امکانات و بودجه‌های مختلف، دست شان خالی است.