موضوع انشا، کتاب و کتابخوانی

کتابخوان فراری

عوضش الان که کلاس دوازدهم هستم می‌توانم پول‌هایم را از بابا بگیرم و با آنها به باشگاه بروم. خدا را شکر می‌کنم که در این هجده سال از عمرم هیچ کتاب غیر درسی نخوانده‌ام و به نظر من همین تمرکزم روی درس باعث شده تا بتوانم در درس‌هایم موفق باشم و برخی از آنها را در شهریور و برخی دیگر را به کمک تک ماده پاس کنم.

دیدن کاه در ورقه‌های کتاب

کتابخوار واقعی

مشخص می‌شد مواد کاغذش اول از یه روزنامه بوده و بعد به برچسب روی لاستیک تبدیل شده و بعدش زیر بغل یه آخوند از این مدرس به اون مدرس رفته و آخرش هم به قوطی سیگار تبدیل شده و بعدش تبدیل به کاغذ کتاب شده

توضیح المشاغل در باب کتاب‌فروشی

ماگ ندارید؟!

فروش کتاب‌ فال و کف‌بینی خوب است. رمان آمد نیامد دارد. کتاب علمی و فلسفی شگون ندارد و اگر آورد، کتاب شعر هم بیاورد که مصلحش باشد و نحوستش را بگیرد. لکن کتاب‌های کنکور و کمک آموزشی را ناموساً حتماً بیاورد که بدون آن‌ها دو روزه ورشکست است.

نامه‌نگاری‌های یک کار مهم در عرصه کتاب

سابقه نامناسب

امید است با اجرای دقیق این برنامه، آمار سرانه مطالعه کشور بیشتر و بیشتر شود.
رونوشت به روابط عمومی به جهت اعلام رسانه‌ای (به جز آن 5 نفر که خودشان می‌دانند)
عنوان