نقیضه جات

*حبس‌تو بکشم*

رمزگشایی از توئیت جدید علی مطهری

طنز روز | هاشمی در اتاق فکر

رسانه میلی همچین بی‌مخاطبِ بی‌مخاطب هم نیست.

برشی از کتاب خاطرات سردار نامَندگی

روزی روزگاری لتیان

بسیاری از مردم از تهران سفر کرده یا در خانه جان‌ به جان‌آفرین تسلیم کرده‌اند. به حنا(چی) زنگ زدم گفتم اسم چند تا از خیابان‌ها را عوض کند مردم نتوانند راحت از تهران بیرون بروند.

ضمایم جدید پرونده قتل میترا

دل به قرائن بده برادر!

وقتی آدم هی رییس و وزیر باشد خب طبیعتا وقت ندارد که مشکل اخلاقی پیدا کند. تازه این مسئله قتل یک چیز شخصی هم بوده. یعنی آقا کسی را که زن خودش بوده کشته. نرفته که زن دیگران را بکشد
عنوان