کاندیداشو 16/ روایت کار و کاردان

مالاریا و پشه آنوفل!

سپردن درمان مشکلات کشور به بانیان وضع موجود مثل سپردن آموزش اعداد به مهرعلیزاده است.

واکنش شاعران راه راه

مشت و مال مناظره سوم

دست از طلب ندارد، تا نفرتی عمومی
بانیِ معترض کیست؟! زنگیِ نیمه رومی
وقتی ابربدهکار باشد ابرطلبکار
ضرب‌المثل شود با «پررویی نجومی»

نظرات مردم پیرامون اولین مناظره‌ی انتخاباتی

آقا اجازه! این به ما حرف بد زد…

چرا به همّتی نگفتن جناب آقای همّتی؟ مامان منم وقتی بچه‌ی داداشش صداش می‌کنه می‌گه: جان! ولی وقتی من صداش می‌کنم می‌گه: هان! تبعیض تا به‌کجا؟ (بغض می‌کند و پستونکش را می‌مکد).

خبرکش

رنگ به رنگ

او که پیش از این رنگ انتخاباتی خود را به احترام درگذشتگان بیماری کرونا مشکی انتخاب کرده بود، نظرش را عوض کرد. به گزارش برخی خبرنگاران، او نسبت به چندین رنگ دیگر نیز ابراز علاقه کرده بود.