شوخی با تیتر روزنامه‌های 18 آذر 1402

کپی بغلی

اسرائیل و داعش؛ کپی برابر اصل
– دستگاه زیراکس یکیه خب!

آیتم طنز

شبکه هوای صهیونیسم

یک نکته درباره گذراندن تفریحات پاییزی سالم و بی‌خطر

جوج‌زنی عرفانی

مولانا حیرت‌زده پرسید: مگر تو اهل جوج و جوج‌زنی هستی؟
شمس پاسخ داد: بلی
مولانا: ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم.
شمس: حالا که اطلاع یافتی منقل و سیخ را مهیا کن تا ببریم.
مولانا: الساعه! پارک جنگلی شیخ بسطام مکانی مناسب است.
شمس: اما منظورم کمپینگ و دایر کردن چادر در کنار رود بود.

معلمان مراقب باشند

توده پُرفشار نزدیک می‌شود

برای مدارس دولتی آبگرفتگی سطحی و لغزنده شدن معابر و برای مدارس غیر انتفاعی رعد و برق، تگرگ و در بعضی موارد سیل را پیش بینی می‌کنیم.
عنوان