به مناسبت سالروز تولد گل آقا

می‌شود برای خدا طنز هم نوشت

گل‌آقا بدون کسب رتبه‌های بلند سیاسی، خادم مردم ماند و طنز نوشت؛ زیرا دریافته بود که در هیچ جایگاه دیگری مانند ستون طنز دوکلمه حرف حساب روزنامه‌ی اطّلاعات و بعدتر در مؤسّسه‌ی فرهنگی و رسانه‌ای گل‌آقا (که خودش مؤسّس آن بود)، نمی‌تواند برای تقویت راه حق و پیشرفت جمهوری اسلامی مؤثّر باشد.

به مناسبت سالروز تولد گل آقا

«گل آقا» یا «کیومرث صابری»؟

جناب آقای دکترکیومرث صابری فومنی! این اسم می‌توانست امروز در لیست رجل بلند مرتبه سیاسی کشور باشد اما نیست! سابقه‌ی انقلابی و زندان و مجروحیتش می‌توانست او را هم طلبکار سفره انقلاب کند.

به مناسبت سالروز تولد گل آقا

گل آقا؛ مبارز انقلابی در سنگر طنز

تعجب نکنید از اینکه گل آقا با این حجم از محبوبیت در بین مردم، هیچگاه خود را در برابر نظام و انقلاب قرار نداد؛ چراکه به اعتقاد من او یک مبارز انقلابی بود در سنگر طنز.