بررسی ابعاد شکست اشعار پهلوی‌هراسان به دست فرهنگ عامه!

ضایع شدن یک پهلوی‌هراس

و به عنوان آخرین تیر ترکش خود می‌گوید: «عشق بندر زوره». اما اهالی بومی حتی از فرهنگ ازدواج اجباری نیز راضی هستند و پاسخی جز«اوفی اوفی» نمی‌دهند و...

نگاهی طنز به تاریخچه سازمان مجاهدین خلق

در جستجوی پدر| باباشاه!

مسعود برای اینکه در زندان احساس بی پدری نکند تصمیم می‌گیرد، شاه را به عنوان پدر سازمان در زندان اعلام کند...

خدمات شاه

ساواک چه بود!؟

برق‌کشان: متخصصین این بخش با استفاده از کابل فشار قوی و از طریق کف پا به ترمیم سیستم برق خراب‌کاران می‌پرداختند و پس از آن با اتصال سیم برق به اعضاء و جوارح در صدد شارژ باتری و افزایش انرژی این افراد بودند.

شعرخوانی طنز

چیزهایی که از زمان شاه به ما نگفته اند