کاندیداهای ماندگار!

یکی از نمایندگان خوزستان گفته، فقط به اصرارِ مردم برای ثبت نام در انتخابات آمدم دیگر هیچ

آمدم…

حکایت

انتخاب شویم، می شوییم!

شاگردی که تا دیروز دکمه لباسش را نمی‌توانست ببندد حالا می‌خواهد راه راهزنان بین‌البلادی را ببندد؟!

وعده‌ها و سخنرانی های انتخاباتی
عنوان