موضوع انشا، کتاب و کتابخوانی

کتابخوان فراری

عوضش الان که کلاس دوازدهم هستم می‌توانم پول‌هایم را از بابا بگیرم و با آنها به باشگاه بروم. خدا را شکر می‌کنم که در این هجده سال از عمرم هیچ کتاب غیر درسی نخوانده‌ام و به نظر من همین تمرکزم روی درس باعث شده تا بتوانم در درس‌هایم موفق باشم و برخی از آنها را در شهریور و برخی دیگر را به کمک تک ماده پاس کنم.

دیدن کاه در ورقه‌های کتاب

کتابخوار واقعی

مشخص می‌شد مواد کاغذش اول از یه روزنامه بوده و بعد به برچسب روی لاستیک تبدیل شده و بعدش زیر بغل یه آخوند از این مدرس به اون مدرس رفته و آخرش هم به قوطی سیگار تبدیل شده و بعدش تبدیل به کاغذ کتاب شده

توضیح المشاغل در باب کتاب‌فروشی

ماگ ندارید؟!

فروش کتاب‌ فال و کف‌بینی خوب است. رمان آمد نیامد دارد. کتاب علمی و فلسفی شگون ندارد و اگر آورد، کتاب شعر هم بیاورد که مصلحش باشد و نحوستش را بگیرد. لکن کتاب‌های کنکور و کمک آموزشی را ناموساً حتماً بیاورد که بدون آن‌ها دو روزه ورشکست است.

مرکز پخش غذای روح
عنوان