۱۱:۴۰ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۸

شما فکر کدخدا هستید!

ثروت از حلقمان برون آمد
عاملش هم فقط شما هستید

زده بالا توهم‌انگاری
بر زمینید یا فضا هستید؟؟

سران 5+1

۹:۵۴ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۰

ابر و باد و مه و خورشید و فلک برجامند

عوض باد که درنده بوَد همچون گرگ
به شماها بدهم پنکه ی بسیار بزرگ

کنترل دارد و هروقت نیازی دارید
دکمه اش را جهت مصرفتان بفشارید

۲:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۲

شمع شدی، شعله شدی، صوختی

نامه‌ای به معلم خود بنویسید

مخصوصا وقتی دستتان را بالا بردید تا در گوش من بزنید ولی من را ناز کردید.

۱۰:۵۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۲۱

الو… کدخدا؟!

کدخدا

۸:۵۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۲

درباره «در» در شعر فارسي و الخ

تفسیرالابیات فی باب الحَمَقات

ای اروپا! تو که انقدر سرسبز و قشنگی و مردمانی موطلایی و چشم آبی داری آیا درست است که با عدم پایبندی به تعهدات خود در برجام من را مجبور کنی که از در بیرون بروم عايا؟