۱۰:۵۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۲۱

الو… کدخدا؟!

کدخدا

۸:۵۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۲

درباره «در» در شعر فارسي و الخ

تفسیرالابیات فی باب الحَمَقات

ای اروپا! تو که انقدر سرسبز و قشنگی و مردمانی موطلایی و چشم آبی داری آیا درست است که با عدم پایبندی به تعهدات خود در برجام من را مجبور کنی که از در بیرون بروم عايا؟

۱۱:۳۸ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۰۴

شعر طنز

مشتی و کدخدا

جیب ما برای پولا کوچیکه
ده پایین ده بالا کوچیکه
خبرا زود می پیچه جا کوچیکه
آره مشتی آره دنیا کوچیکه
نکنه با کدخدا هم بپری؟!
نکنه خطا کنی و در بری؟!

۱:۴۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۱۰

نگاهی بر تعریف حقوق بشر امریکایی

حق کلا واس ماست

بشر: با فتحه ی ابتدایی. جمعی محدود که انسان تلقی شده و باقی افراد خارج از آن و فاقد انسانیت اند. غالبا رنگ سفید تا برنزه همراه رنگ چشم در طیف های آبی و سبز دارند.

۹:۲۴ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۲۲

شعر طنز

“از ما بهتران”

من شنیدم در خبرها: "زیر قرض،
یک پدر زاییده و مامان شده"

درد ما را نیست درمان الغیاث
درد از ما بهتران درمان شده!