سوال‌های فقهی افراد درگیرشده در ماجراهای آمریکا

استفتائات مستحدثۀ کنگره

ج) در فرض سوال وظيفه شخص مردد، تا روز تحلیف قصر است و از آن به بعد بايد نمازش را تمام بخواند.

آمریکا مهد دموکراسی

حیوانات هم زیر چتر دموکراسی رفتند

توجیه التصاویر حمله هواداران ترامپبه ساختمان کنگره آمریکا

گزارش

نیو فیس آف یو اس آ!

در روزهایی که آمریکا چهره‌ی تازه‌ای از آزادی بیان خود در دنیا به نمایش گذاشته کاریکاتوریست‌های جهان هم بیکار ننشستند و رنگ و لعابی تازه به این چهره‌ی جدید آمریکایی داده‌اند. در سایت راه راه کاریکاتور‌های برتر در این زمینه را جمع کرده‌ایم...

طرح جدید ترامپ

دموکراسی در دقیقه نود

استفاده از جارو دستی در ساختمان كنگره آمريكا بلامانع بوده و مردم می‌تواند كليه محتويات انسانی و غيرانسانی داخل كنگره را جارو كشيده و رفت و روب كنند.