شعبان جعفری که بود و چگونه فاقد مُخ شد

این شعبون بی‌مخ که می‌گن کیه! – قسمت دوم

از آن پس هرگاه دربار و مملکت دچار کمبود غبار و گرد و خاک می‌شدند شعبون از کوپن بچه‌محلی‌اش خرج می‌کرد و مملکت را از بی‌گرد و خاکی نجات می‌داد.
البته که شعبون در این گرد و خاک‌ها همیشه جانب انصاف را رعایت می‌کرد و بر اساس مبلغ دریافتی، طرف حق را می‌گرفت.

تقویم تاریخ 28 مرداد

برای خرید یک پیژامه

با ملی شدن صنعت نفت در ایران، انگلیس که دید از نفت دور شده است و دیگر یک قطره هم از این ماده سیاه بد بو کف دستش نمی‌اندازند، مکدر شد و در پی چاره‌ جویی برای بر هم زدن کاسه و کوزه صنعت ملی نفت درآمد.
ملکه جوان که یک آگوستی‌ تمامیت‌خواه بود، اعتقاد داشت «نفتی که واسم من نجوشد باید چاهش پلمپ شود.»

فتوکاتور

کودتای بی‌مُخ

شعبان جعفری که بود و چگونه فاقد مُخ شد

این شعبون بی‌مخ که می‌گن کیه! – قسمت اول

پدر شعبون زور می‌زد تا بالاخره شعبون از حالت بالقوه خارج و بالفعل شود؛ برای همین او را به مغازه ریخته‌گری و آهنگری فرستاد تا شاگردی کند؛ اما درجه و دمای آهنگری در حدی نبود که فعل از قوه خارج و شعبون شکوفا شود. پس از آن نیز شغل‌های دیگری را امتحان کرد، اما هیچ‌کدام از پس آن قوه‌ چغر بد بدن بر نیامدند.