تیم ایران پول پیک را نقداً حساب کند

راه راه: فدراسیون جهانی وزنه برداری، با وزنه درخواستی سیامند رحمان موافقت نکرد.

رییس فدراسیون جهانی اعلام کرد که مجموع همه وزنه های استادیوم، ۲۵ کیلو از وزنه درخواستی سیامند رحمان کمتر است.

وی اعلام کرد که اگر این ورزشکار اصرار داشته باشد، مجبور هستیم که از ورزشگاه رونالدو (دندون خرگوشی) سائوپالو، وزنه قرض کنیم که در این صورت، تیم ایران باید پول پیک را نقداً حساب کند.

ثبت ديدگاه
عنوان