معرفی فیلم
ابتکار؛ آخرین دود افزار

راه راه: فیلم تلویزیونی ” ابتکار آخرین دودافزار ( به انگلیسی: Ebtekar; the aakharin doodafzar ) عنوان انیمیشن ایرانی- آمریکایی در سبک خنده – بی خیالی است که توسط دانته روحی آنی و برایان ظریف تهیه شده است و هم اکنون از شبکه ی امید در حال پخش است. داستان در دنیایی پسابرجامی می گذرد که برخی افراد می توانند یکی از چهار عنصر باستانی ( آب ، خاک ، دود ، آتش ) را با ترکیب هنرهای رزمی آمریکایی و قدرت های فرابرجامی کنترل کنند.

در این بین یک نفر که آواتار نامیده می شود، می تواند هر چهار عنصر را کنترل کند و مسئول برقراری صلح و سازش میان ملل و همچین ارتباط بین دنیای فیزیکی و روح برجام است. همچنین آواتار مجهز به “حالت آواتار” است که یک سازکار دفاعی بوده و به کمک روح برجام و دانش اتحادیه ی اروپا می تواند اعمال سخت افزارشی یا حتی فیزیکی را به راحتی انجام دهد.

قهرمانان داستان خانمی به نام ابتکار و دوستان او هستند که باید با شکست دادن فرمانروای دود و ریزگرد صلح را به دنیا بازگردانند.
در سال ۴۶ یعنی ۵۰ سال پیش از شروع داستان دود افزار ۷ ساله ای به نام ابتکار که با خانواده اش در آمریکا زندگی می کند به عنوان آواتار شناخته می شود. اما او که می خواهد به عنوان یک دختر عادی به زندگی ادامه دهد به اقیانوس  فرار می کند اما نزدیک سیبری در میان یخ ها مدفون می شود. در سال ۸۴ احمدی نژاد که تصمیم به کشورگشایی گرفته است به کمک نیروی افزارشی مردم موفق می شود دنیا را مطیع خود کند. در سال ۹۲ ابتکار که ناخودآگاه با استفاده از حالت آواتاری در بین یک توده یخ پنهان شده بود توسط فردی به نام روحانی که یک آفتاب افزار است به صورت اتفاقی پیدا می شود. بعد از اینکه توانایی های دود افزاری او مشخص می شود، معلوم می شود که او در واقع همان آواتار است که می تواند بر فرمانروای دود و ریزگرد پیروز شود.

در آخر در حالی که فرمان روای دود و ریزگرد دنیا را تسخیر کرده، ابتکار با کمک گرفتن از روح برجام اینستاگرام خود را بسته  و به حالت آواتاری می رود و در نهایت با سفر کردن به مراکش فرمان روای دود و ریزگرد را شکست می دهد.

سایت راه راه شما را به دیدن این فیلم دعوت می کند.

ثبت ديدگاه
عنوان