توصیه های شب امتحانی
راه های غلبه بر استرس در زمان امتحانات

راه راه:

همانطور که می دانید در زمان امتحانات حالت روحی و روانی خاصی در درون ما پیدا می شود که طبق تحقیقات ما به آن استرس گویند. تیم تحقیقاتی ما تحقیقات خود را با موضوع چگونه بر استرس امتحان غلبه کنیم ادامه داده و پس از تحقیقات فراوان به نتایج زیر رسیده است:

۱- در ایام امتحانات از تفکر درباره ی نتیجه ی امتحان بپرهیزید. هر چه به نتیجه امتحان (افتادن) فکر کنید، استرس شما بیشتر می شود.

۲- یک هفته قبل از شروع امتحانات کتاب هایتان را در انبار خانه بگذارید تا چشمتان به آنها نیافتد.
خوابگاهی ها به دلیل نداشتن انبار می توانند پارچه ای بر روی کتاب های خود بیاندازند. تحقیقات نشان داده است که همین دیدن کتاب، استرس را افزایش می دهد.

۳- حتماً صبحانه ی خود را کامل میل کنید. البته گمان نکنم خوردن صبحانه تأثیری در کاهش استرس داشته باشد اما کلاً خوردن صبحانه مهم است.

۴- تحقیقات نشان داده است که درس خوان ها هم از استرس بالایی در زمان امتحانات رنج می برند. استرس واگیردار است. تا حد ممکن فاصله ی قانونی را با آنها حفظ کنید. فاصله ی قانونی برای اثر نکردن ویروس استرس ۵ تا ۷/۵ متر است.

۵- ترک تحصیل کنید. بدیهی است که اگر امتحان نداشته باشید، استرس هم نخواهید داشت.

در پایان امیدوارم با خواندن درس، به استرس خود نیافزایید.
موفق و مؤید و بی استرس باشید.

ثبت ديدگاه
عنوان