طرح هایی برای ارضای نیاز رئیس جمهور شدگی مردم
هرکی تک بیاره، اون رئیس جمهور میشه!

راه راه: با توجه به آمار بالای ثبت نام کنندگان این دوره ریاست جمهوری، طرح هایی به منظور رفع این نیاز عمومی برنامه ریزی شده و در ادامه ارائه می شود:

طرح همیار رئیس جمهور:

این طرح ویژه ی کودکان و خردسالان علاقمند به ریاست جمهوری است. به دلیل اینکه کودکان جسارت در پرسشگری و حافظه ی خوبی دارند، می توانند رئیس جمهور را در یادآوری وعده هایش یاری کنند. همچنین کودکان در مرحله ی رشد و تربیت هستند و لذا رئیس جمهور مجبور است طوری حرف بزند که بدآموزی نداشته باشد و بنابراین مردم احساس خود- برادرِ-رئیس جمهور-پنداری می کنند.

(تبصره کودکان ۱۴ ماهه تا ۳ سال که مستعد پرتاب اشیا خود هستند با رضایت کتبی والدین میتوانند “همیار وزیر” شوند.)


طرح زوج و فرد حزبی:

به منظور کاهش درگیری های سیاسی هواداران حزب ها، در این دوره کاندیدای منتخب دو حزب می توانند به صورت زوج و فرد رئیس جمهور باشند. بنا به توافق طرفین روزهای زوج کاندیدای حزب راست و روزهای فرد کاندیدای حزب چپ، کشور را اداره کند. از آنجا که احزاب چشم دیدن یکدیگر را ندارند عملا کار نمی کنند تا به اسم حزب مقابل تمام نشود و خوشبختانه کشور در شرایط پایدار می ماند و کارشکنی نخواهد شد.

( تبصره: به دلیل اینکه روز شنبه به خودی خود بدنام است. به جای این روز، جمعه به حزب راست می رسد و روز شنبه، روز هوای پاک – اصلاح میکنم- روز آزاد بوده لذا در این روز هر اتفاقی بیفتد تقصیر شنبه است نه هیچ حزب دیگری!)


طرح پاستور مهر:

برای آن دسته از افرادی که مسکن دارند اما میز ریاست ندارند فضایی مشابه ساختمان ریاست جمهوری (پاستور) فراهم می شود که به هر فرد به صورت اقساط چهارساله و بازپرداخت ۳ ماهه پایان دوره، میزی مشابه میز رئیس جمهور داده می شود تا بتواند به صورت پاره وقت به برنامه هایش فکر و نیاز رئیس جمهور شدگی خود را ارضا کند.

(تبصره: اگر هریک از واجدین شرایط در منزل میزی اعم از میز توالت یا میز نهارخوری و… داشته باشد، ثبت نام وی به منزله تصرف در اموال بیت المال بوده و پیگرد قانونی دارد.)

 

علاوه بر طرح های فوق طرح های دیگری همچون”هرکس باید رئیس جمهور خودش باشد”، صادرات رئیس جمهور به عنوان منبع تجدید پذیر به جای نفت، کارت هوشمند رئیس جمهوری با قابلیت ثبت هوشمند ۱۰۰وعده در ماه و… در دست بررسی است که به زودی برای واجدین شرایط اعلام و ثبت نام به عمل خواهد آمد.

ثبت ديدگاه
عنوان