۱۰:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۰۶

ذکر شیخنا و خرخوننا دانشجونما(یقلل الله تعداده)

تذکره الدانش‌جو

وی در خانواده‌ای که در تاریخ ذکر نشده چجوری بودند، متولد شد. ۱۲ سال درس خواند و دود چراغ خورد تا بلکه برود دانشگاه و برای خودش حال کند. ترم یک به دو نرسیده فهمید نه تنها باید آخر ترم امتحان بدهد و از حال و حول خبری نیست، برای اینکه نیفتد باید تحقیق هم بکند. کاخ آرزوهایش داشت فرومی‌ریخت که با میدان انقلاب آشنا شد. خوشبختانه موضوعاتی که اساتید برای پژوهش‌ها درنظر می‌گرفتند، قبلا شونصد بار توسط افراد دیگر انجام شده بود.

مالش دارویی

۱۱:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۸

بجای این کارها مرگ مغزی شوید!

تست بازیگری

این متن را در حالی که به خود اطمینان دارید،بادی به غبغب انداخته و اجرا کنید.فقط مراقب باشید غبغتان نترکد.

پرتاب گوجه

۱۱:۲۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۷

استاد افتخاری

پایان نامه با گوجه

از جا پریدم و خودم را مثل برق به میدان انقلاب رساندم و یک پایان نامه کارکرده خریدم

۸:۵۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۴-۱۷

اگه اینترنت قطع بشه

بچرخ، ببین، دَررو!

پیراهن آستین بلند، با اینکه روشی قدیمی و تا حدی ناکارآمد است، اما هنوز هم اگر شرایط محیطی مناسب فراهم باشد می‌تواند تعیین‌کننده نُه ترمه شدن یا نشدن شما باشد. مشکل اصلی این روش ریسک بالا و عدم امکان انکار تقلب در صورت لو رفتن است.

ائتلافیون

۹:۳۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۰۱

دسته بندی دانشجویان

ائتلافیون!

اونقدر ساعت ٥ دقيقه به ٨ سر كلاس بودن كه جمعه هام اين حدودا از رو تخت پرت ميشن پايين
هر ترم هم برا ٢٥ صدم اعتراض، كل سايت دانشگاهو آسفالت ميكنن!