فرق خر با الاغ

۱۲:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۲۱

شعر طنز درباره دوره دانشجويي و عواقب آن

فرق خر با الاغ!

بشنو از من چون حکایت می کنم
درد دانشجو روایت می کنم

"سینه خواهم شرحه شرحه از فراق"
تا بگویم فرق خر را با الاغ

۹:۳۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۷

وقتی از مطالبات دانشجویی حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟

انتظارات جامعه دانشجویی

یک دانشجو که با آفتابه از دستشویی خوابگاه برمی گردد: ما فقط تقاضای آب داریم... چون آب قطعه... فقط تقاضای آب.

روز دانشجو مبارک

۸:۱۲ ب.ظ 

به مناسبت روز دانشجو

الحق که نامت دانشجوست!

هرترم موقع انتخاب واحدکفش آهنی بپا کنی از این اتاق به آن اتاق مسابقه ی دو راه بیندازی تا بتوانی با هزار رنج و زحمت کشیده و نکشیده به قول معروف گفتنی "همون همیشگیارو"برداری و با خودت فکر کنی که از شر درس خواندن خلاص شده ای

۱۱:۱۷ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۶

روایتی از ازدواج دانشجویی

علم بهتر است یا هر دو؟!

بابا از استاد راهنمایش شاکی میشود و مامان میگوید یک بار برای کاری آمدم دانشکده شما و او را دیدم، چقدر بامزه حرف میزند و بازهم غش غش میخندند.

۱۰:۴۵ ق.ظ 

به مناسبت روز دانشجو

فرهنگ لغت دانشگاه فرهنگیان

سامانه مروارید: سایتی لوس که نمرات مروارید گون دانشجویان را همچون صدف در دلش نگه میدارد و صاحب نمره را هم محرم نمی داند.

Unknown link.