پویش جهانی سخته ولی!
از سوشا مکانی تا اصغر فرهادی در پویش جهانی اردوغان

راه راه: رجب طیب اردوغان (سه نفره باهم) در اظهار نظری منطقی گفتند: سخت است ولی به مرز کشورهای دیگر احترام میگذاریم!
به دنبال این در افشانی موجی سراسر جهان را فرا گرفت و چهره های شاخص وغیر شاخص زیادی به این پویش پیوسته و به کار های سختی که به احترام دیگران آن را انجام خواهند داد یا انجام نخواهند داد اشاره کردند:

سوشا مکانی که به تازگی خود را به عنوان نماینده مد و شیک پوشی ایران در نروژانتخاب کرده بود! گفت گفت:سخت است ولی سعی میکنم شیک پوش نباشم!

اصغر فرهادی گفت: سخت است ولی سعی میکنم به فاحشه ها احترام نگذارم!
به دنبال این اظهار نظر فرهادی دبیر خانه جشنواره آنتالیا اعلام کرد: جایزه مون و بردار بیار!
خواهر امیر قطر نیز دماغش را بالا کشیده اخم کرد و هیچ نگفت!

صادق زیبا کلام یکی از نظریه پردازان بنام و صاحب نظران در امور همه چی نیز گفت: وجدانن خیلی سخته ولی سعی میکنم راجع به هر چیزی اظهار نظر نکنم!
سید جواد هاشمی گفت:خدایی خیلی سخته من باید فکر کنم!
منصوریان سرمربی موفق استقلال نیز که بعد از هفت هفته از شروع لیگ اولین پیروزی را دشت کرده بود گفت: سخت است ولی سعی میکنم از خیر مربیگری در انگلیس بگذرم!
در واکنش به صحبت های منصوریان اتحادیه فوتبال انگلیس منحل شد و آرسن ونگر نیز با استعفا از سمت خود برای قبول سرمربیگری شموشک نوشهر اعلام آمادگی کرد!

بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد: سخت است ولی قول میدهم در بازنشستگی هم گاهی ابراز نگرانی کنم!
ترامپ: خیلی خیلی سخت است بنابر این من قول نمیدهم در صورت پیروز نشدن صحت انتخابات امریکا را تایید کنم!
گلشیفته فراهانی: سخت است ولی سعی میکنم دیگر لباسم را در نیاورم!
درآخر صدف طاهریان گفت : من هیچ قول خاصی نمیدم!

ثبت ديدگاه
عنوان