اسکار پرتاب

پر از اکشن، پر از جنگ و جدل بود
سکانسی در تلاطم بی‌بدل بود
 
اگر اسلوموشن می‌شد چه بهتر!
بدون کات هم قند و عسل بود
 
چنان پرتاب شد مردانه خودکار 
که جای آرش، او ضرب‌المثل بود
 
اگر که فیلم آن می‌بود قطعا
چهل اسکار او را در بغل بود
 
چنان‌ پرتاب، تیز و نقطه زن شد
رقیبش عاجز از عکس‌العمل بود
 
روایت کرده‌اند این را که خودکار 
خودش افتاد و دست ما فشل بود
 
یقینا بی‌سوادی گفته این را
اگرنه شأن دست ما اجل بود
 
ببین حداقل که داستانش
برای بچه‌هاتان یک متل بود؟!
 
به جز این صحنه دیگر صحنه‌ها لیک
خودمانیم! قدری مبتذل بود

ثبت ديدگاه
عنوان