۳:۰۹ ب.ظ ۱۳۹۸-۱۱-۱۹

رد پای شوخ‌طبعی ایرانی در شعارهای انقلابی(۲)

برای شاهنشاه آفتابه بیاورید

«من مرغ طوفانم» مثلا:
«ناله‌های مرغ طوفان، عروعر گردیده است. از نفیر توپ و تانکش، گوش کر گردیده است.»

نویسنده:

راه راه: 
۶۵- شعاری درباره تدارک آلت قتاله:
«برادر ارتشی، اسلحتو می‌فروشی؟ می‌خوام برم شاه‌کشی.»

۶۶- رسانه ملکه و گاو پهلوی:
«بی‌بی‌سی، بی‌بی‌سی، ای عامل جاسوسی، پنجاه سال دوشیدی، بازم می‌خوای بدوشی؟»

۶۷- رژیم هار و گری:
«پسر رضا گری، گاو می‌چرونه، تا می‌گیم مرگ بر شاه، تیر می‌پرونه.»

۶۸- کُری با شاه اعیان:
«پول نفتمونه، یکی دیگه درکن، پول گازمونه رگباری درکن.»

۶۹- مقاومت؛ حتی در برابر کابینه نظامی:
«سگ زرد، برادر شغاله، ازهاری حکومتش محاله.»

۷۰- علیه هاپوهای کشوردار:
«شاه، ازهاری، اویسی، سه تا سگ سیاسی.»

۷۱- بردن قر تا خارج:
«شاه رفته مصر، عربی برقصه، سادات بزنه فرح برقصه.»

۷۲- آسوده نخواب کوروش:
«کوروش برخیز گندش در اومد. مشروطه سلطنتی عمرش سر اومد.»

۷۳- حسرت بدیهیات:
«گر دولت ما منتخب ملت می‌بود، این ازهاری بدکاره، چنین هار نمی‌بود.»

۷۴- تظاهرات نترس‌ها:
«ما منتظر چماق به دستیم، تا بر جسدش همه برقصیم.»

۷۵- اشاره به شغل اول پهلوی اول:
«مرگ بر رضا پالونی.»

۷۶- از سگ‌بازی تا سگ‌پرستی پهلوی‌ها:
«مرگ بر ملکه مادر، عفریته سگ‌پرست.»

۷۷- شوخی با دماغ اصیل آریایی:
«مرگ بر ممد دماغ.»

۷۸- اشاره رندانه به دلالی نفتی شاه:
«ممد سیای نفتی، آماده باش که رفتی.»

۷۹- شاه هم خدا دارد:
«ممد گری، آهنگری کارته، کارتر نگهدارته.»

۸۰- «من مرغ طوفانم» مثلا:
«ناله‌های مرغ طوفان، عروعر گردیده است. از نفیر توپ و تانکش، گوش کر گردیده است.»

۸۱- ایران به مثابه گوشت قربانی:
«نفتو کی برده؟ آمریکا، گازو کی برده؟ شوروی، پولشو کی خورده؟ پهلوی.»

۸۲- یک تُک پا رفته، بر‌می‌گردد:
«نفتی گفته نفت نداریم، مملی رفته نفت بیاره.»

۸۳- جمع سگ‌ها در راه خارج:
«ولیعهد پدرسگ، بی‌بی‌ات رفت با دو تا سگ.»

۸۴- لحظات بی‌طاقتی ملی:
«یا ابن الکچل، عجل علی فرارک.»

۸۵- تخت چسبی همایونی:
«یزید به تخت نشسته، چه سفت و سخت نشسته»

۸۶- آه ای شاه لخه‌دوز…:
«ای شاه خائن تو پینه‌دوزی، کفش آقارو باید بدوزی. اگه ندوزی، از شهر بیرونت می‌کنیم، تو پوزتو …ت می‌کنیم.»

۸۷- اولین ساندیس‌های انقلاب:
«شاه به ما کتک داد، خمینی به ما پفک داد.»

۸۸- دل‌پیچه در کابینه:
«این است شعار ملت، اسهال گرفته دولت.»

۸۹- قهرمان طلایی توده‌ها:
«آقاخمینی میاد از کربلا، با تفنگ طلا، میگه دستا بالا.»

۹۰- تسلی خاطر امام امت:
«آقای خمینی سرت سلامت، حکومت پهلوی ت…می در اومد، پیوند شاه و ملت هرگز هرگز، انقلاب سفید توزرد دراومد.»

۹۱- طعنه به چهارپای پالان‌کج:
«آی دربدر رضاپالونی، آی بی‌پدر رضاپالونی، آی تخم خر رضاپالونی، آی کره‌خر رضاپالونی، ای شراب‌خوار رضاپالونی، آی بی‌شرف رضاپالونی، آی سگ‌پدر رضاپالونی، آی کله‌خر رضاپالونی، ای سیراب‌فروش رضاپالونی.»

۹۲- در خدمت خائن‌ها:
«ارباب بختیار جیمی کارتره، امیر تیمسارها ژنرال هایزره.»

۹۳- شعر پارسی سرودن کارتر در جزیره ثبات:
«اربابش کارتر بگفتا، شاه غمخوار من است، مملکت مال من است.»

۹۴- شغل بعدی ارتشبد:
«ازهاری، ازهاری، می‌بندیمت به گاری.»

۹۵- تاری دید پس از زهرماری:
«ازهاری بیچاره، ای سگ چارستاره، بازم بگو نواره، نوار که پا نداره، چشمای تو خماره.»

۹۶- سوءاستفاده از قدرت:
«ازهاری می‌بندیمت به گاری، می‌بریمت بیگاری.»

۹۷- میلیونر گوشه‌نشین:
«استکان طلایی، فرح رفته گدایی.»

۹۸- شغل دوم همایونی:
«اسم من عباس، شاه ما رقاص»

۹۹- کابینه‌ی بی‌خاصیت نظامی در مرکز شعارها:
«الا ای شاه بی‌همت، بگیرد جان تو ملت، ولی آهسته آهسته. بکن تکیه به ازهاری، به آن جلاد درباری، بگو با گریه و زاری، شوم کشته به صد خواری. چه باشد چاره ازهاری.»

۱۰۰- نفرین یا پیش‌گویی؟:
«الهی، الهی، ولیعهدت بمیره، تا سر و سامان نگیره.»

۱۰۱- اولین روزهای تنفس:
«الهی برنگردی شاه خونخوار، شدیم راحت ز دستت ای سگ هار.»

۱۰۲- آمار عروس هرجایی، در اختیار ملت:
«انگور خوردیم چائیدیم، زن شاه را پاییدیم.»

۱۰۳- وعده‌ی خوش:
«ای بانو، ای بانو بنشین به روی زانو، زاری نکن شهبانو، اگر ممد دماغ بمیره، کارتر تورو می‌گیره.»

۱۰۴- اولین شعار همایونی:
«این است شعار دولت، چوب و چماق و غارت.»

۱۰۵- سطح همکاری شاه با شه‌بانو:
«بچه‌های دانشگاه، شاه را بردن زایشگاه، توی زایشگاه خوابیده، یک توله سگ زاییده.»

۱۰۶- ناامیدی اطبا:
«بیل و کلنگ و تیشه، این شاه آدم نمیشه.»

۱۰۷- یک «چیز» اینجا جا مانده:
«پسر رضا آلاشتی، رفتی توله‌تو گذاشتی.»

۱۰۸- ملتی که گول صحنه‌آرایی را نخورد:
«پفک نمکی نمی‌خواییم، شاه کرمکی نمی‌خواییم.»

۱۰۹- نشانه گرفتن قلب سرمایه‌سالارها:
«توپ، تانک، تریلی، حمله به بانک ملی.»

۱۱۰- معرّف حضور جمیع جهانیان:
«توپ، تانک، خمپاره، یه شاه داریم …پاره»

۱۱۱- نه بیگانه خوانش، بخوانش پسر:
«رضا کچل آلاشتی، عجب تخمی گذاشتی.»

۱۱۲- نسخه‌پیچ سرخانه:
«رضا کچل گفت با آه و ناله، مامان جونم فرق سرم مو نداره، مامان جونش گفت عیبی نداره، روغن بمال ماساژ بده مو در میاره.»

۱۱۳- دخالت راهپیمایان در شیوه تغذیه همایونی:
«شاه به …خوردن خود راضیه، خمینی گفت اینم سیا بازیه.»

۱۱۴- قوت غالب:
«شاه را بردن طویله، یونجه دادن نمیره.»

۱۱۵- اشاره تلویحی به برنامه روزانه نوکر باوفای سلطنت:
«شاه کمر شکسته، تو توالت نشسته، داد میزنه بختیار، یک آفتابه آب بیار»

۱۱۶- تک‌خور بی‌خانواده:
«شاه کجاست، تو بشکه، چی چی میخوره … خشکه.»

۱۱۷- زخم زبان به علیاحضرت:
«شهبانو دستکشت کو، شوهر سرکشت کو»

۱۱۸- علیه مرغ باغ ملکوت کاخ سفید:
«فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم، بنده کارترم و هرچه کنم آزادام»

۱۱۹- طعنه به دیده‌بوسی‌های ضربدری سران:
«فرح به من گفت، در گوش من گفت، با تلفن گفت، الهی مملی بمیره، جیمی مرا بگیره.»

۱۲۰- خواهر و مادر همه:
«فرح رفته به گردش، وعده داده به ارتش.»

۱۲۱- روزهای آخر پاییز:
«کارتر میگه اوکی اوکی؛ شاه میگه تاکی تاکی.»

۱۲۲- سلطنت در خدمت انقلاب:
«ماشین مرادبرقی، مرادبرقی، خمینی توشه، خمینی توشه، شاه باید هولش بده، تا روشن شه، روشن شه»

۱۲۳- در غیاب فمینیسم:
«نون و پنیر و پسته، خمینی پاریس نشسته، شاه چرا می‌ترسی، خمینی کارت نداره، سربه سرت میذاره، تاج تورو برمی‌داره، روسری سرت می‌ذاره.»

۱۲۴- در رسای وفای شاهنشاه:
«یک سگ دارم قهوه‌ای، اسمش رضا پهلوی»
و
«یک سگ داریم ته باغه، اسمش ممد دماغه»

۱۲۵- اشاره به درازترین حلبی غرب آسیا:
«یک ورق حلبی، خیابان پهلوی»

عرض شد؛ این‌ها تنها بخشی از شعارهای برآمده از خشم و نفرت ملت ایران علیه رژیم وابسته و سفاک پهلوی بود که با حذف موارد خلاف اخلاق و ادب -که آن‌ها هم بخاطر میزان خشم عمومی و خستگی از سال‌ها استبداد، قابل درک می‌نماید- تقدیم شد. چه بسا با افزودن گویش‌ها و لهجه‌های اقوام ایران، دامنه‌ی شعارهای طنز مردم در روزهای انقلاب، بسیار بیش از این‌ها باشد.

قسمت اول را در اینجا بخوانید↓

کیسه‌کشی اعلی‌حضرت در حمام نمره

به این مقاله چندامتیاز می دهید؟
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1
دیدگاه بگذارید

avatar
1 نظر دادن ها
0 پاسخهای موضوعی
0 دنبال کنندگان
 
پرواکنش ترین نظر
پرطرفدارترین نظرسنجی
0 نظر نویسندگان
نوشتن نظرات اخیر
  اشتراک در  
جدیدترین قدیمی ترین بیشتر رای دادند
اطلاع از
trackback

[…] دو لاشخور و یک کفتار برای شاهنشاه آفتابه بیاورید […]

راه راه: همزمان با چهارمین سالروز انتشار تیتر «امضای کری تضمین است» در روزنامه شرق، باشگاه طنز انقلاب اسلامی دومین دوره جشنواره طنز «امضای کری تضمین است» را برگزار می‌کند.

در فراخوان این جشنواره آمده است:

اکنون که «این ۹۸ همون ۹۸ی شد که می‌خواست» و حال که «ابرها به پایین خود نگاه می‌کنند برای باریدن» و در روزهایی که «بنزین دونرخی دیگر فسادزا نیست» و در شرایطی که «درخت برجام بجای گلابی، بنزین سه هزارتومنی آورد» به استقبال چهارمین سالروز انتشار تیتر تاریخی «امضای کری تضمین است» می‌رویم.

دومین جشنواره طنز «امضای کری تضمین است» تضمینی است برای ماندگاری این مقطع درخشان و چشم‌نواز در تاریخ روشنفکری ایران. با ارسال آثار طنز خود ما را در این امر سترگ یاری کنید.

آثار خود را در قالبها و موضوعات زیر برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنید.
موضوعات:

۱٫ امضای کری تضمین است

۲٫ غربزدگی

۳٫ روشنفکری

۴٫ سلبریتی‌ها و آقازاده‌ها

۵٫ برجام

۶٫ عهدشکنی آمریکا و اروپا

۷٫ تجملگرایی و مصرف‌زدگی

۸٫ دلار ۴۲۰۰ تومانی

قالبها:

۱٫ شعر طنز

۲٫ نثر طنز

۳٫ کارتون و کاریکاتور

۴٫ موسیقی و پادکست طنز

۵٫ دابسمش و دوبله طنز

۶٫ موشن‌گرافیک و کلیپ طنز

۷٫استند آپ

 

شرایط ارسال اثر: ارسال اثر در تمامی بخش ها برای افراد آزاد است و محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.

ارسال مشخصات فردی و شماره تماس الزامی است.

ویدئوی استند آپ باید یک نفره و بین ۲ تا ۴ دقیقه باشد

کلیپ و موشن گرافیک طنز بین ۲ تا ۵ دقیقه باشد

مهلت ارسال:

۲۲ آذر ۹۸

 نحوه ارسال:

آی‌دی emzaye_kerry@ در پیامرسانهای بله، ایتا و تلگرام.

به نفرات برتر در هر حوزه علاوه بر کمپوت گلابی، جایزه نقدی نیز تعلق خواهد گرفت.
زمان برگزاری اختتامیه نیمه اول دی ماه خواهد بود.

به این مقاله چندامتیاز می دهید؟
[تعداد: 14    میانگین: 3.8/5]