رشته توئیت ایالات متحده در مورد سند ایران و چین
جیغ بزن لعنتی

صفحه فارسی دولت ایالات متحده آمریکا در توئیتر، رشته توییتی فوق العاده مهم در مورد سند راهبردی فی‌مابین ایران و چین منتشر کرده است:

۱/ کشتی‌های چینی سال‌هاست که مجاز به ماهیگیری محدود در آب‌های ایران هستند اما ترکمنچای جدید امکان سوء استفاده بی‌رحمانه از منابع ایران را به آن‌ها خواهد داد.

۲/ ایالات متحده به عنوان یک مادر عروس بین المللی و یک عدد کاسه داغ‌تر از آش، از همین ابتدا مخالفت خود را با این طرح اعلام می‌کند.

۳/ دلیل مخالفت ایالات متحده روشن است: هیچ چیز تحت کنترل ما نیست! ما حتی قدرت خواندن این سند راهبردی را به خاطر فارسی و چینی بودن آن نداریم و این خیلی بد است.

۴/ ایالات متحده آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران را متوقف می‌کند تا خدایی ناکرده زبانم لال این پول‌های بی‌زبان که متعلق به مردم ایران هستند، در حلقوم چشم بادامی‌ها ریخته نشود.

۵/ بدیهی است در صورتی این پول‌ها آزاد می‌شوند که ایالات متحده مطمئن باشد این پول‌ها در جیب دولت ایران نمی‌رود.

کاربر «دستم بزنی جیغ می‌زنم» در جواب این رشته توییت نوشت:«۰۲۱۶۸۷۴۹۸۴۰۰۳ این شماره حسابمه! می‌تونی واریز کنی.» صفحه ایالات متحده از آن روز فعالیتی نداشته است.

ثبت ديدگاه