شعر طنز : باید بکشید!

راه راه: کره جهانگیری!

صادر شده در دولت چون چربی سرشیری
از آب گل آلوده داری کره میگیری!

تا یاد شما باشد روزی کره قحطی بود
باید کره وارد کرد با ارز جهانگیری!
امین شفیعی
————————

دو برادر

ایران و عراق، هر دوتا داداشند
عهد است که یار و یاور هم باشند

آن ها ز شکوه اربعین می سوزند
خوب است که آب را همانجا پاشند
امین شفیعی
————————–

کمبود تدبیر

از قیمت ارزاق، ز جان تاب و توان رفت
خرما و برنج و شکر از سفره یمان رفت

ماه رمضان آمد و قیمت به فضا رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
یاسر پناهی فکور
———————–
لطفا کارت بکشید

آقای وکیل! کارت باید بکشید
آمار دهید، چارت باید بکشید

هرکس هم خواست پولتان را بدهد
تا کارت بداد، زارت! باید بکشید
مصطفی صاحبی
—————————–
خرمای تلخ

والله شکایت به خدا خواهم کرد
دلال! شکایت تو را خواهم کرد

‌هر دفعه که خرما بخرم یا بخورم
یاد همه اموات شما خواهم کرد!
مصطفی صاحبی

ثبت ديدگاه
عنوان