اثبات‌جبر‌و‌اختیار‌در‌کمیسیون‌آموزش
عدالت و انتقام در صحن علنی مجلس

راه راه:

عدالت

درست شب برگزاری آزمون ارشد، ناگهان گفتند به‌خاطر کرونا آزمون به تعویق افتاده است( مانند آزمون دکترا و کنکور سراسری) این خبر و شوک وارده به درس‌خوان‌های آماده، ذهن‌شان هنگ، بعد دیلیت، سپس پاکِ‌پاک و در سطح درس‌نخوان‌های ناآماده قرار داده. نوعی ایجاد عدالت در بین شرکت کننده‌ها.

 

انتقام

طراحان سوالات تا روز آزمون در قرنطینه اجباری به سر می‌برند. تعویق مداوم آزمون‌ها و تمدید قرنطینه، تاریخ انتقام سختی را از طراحان سوالات کنکور گرفته. کرونا در قرنطینه، قرنطینه‌شان کرده. به نحوی که سال آینده کسی متقاضی طرح سوال برای کنکور نمی‌شود و خودبه‌خود آزمون حذف و پذیرش بدون کنکور محقق می‌شود.

 

اثبات جبر و اختیار

پیشنهاد حذف ناگهانی کنکورتوسط نمایندای در مجلس و مشخص نبودن چارچوب پذیرش بدون کنکور دانشجو باعث شد افراد با اختیار کامل مسیر ادامه تحصیل را انتخاب کنند. تنها جایی که همیشه آماده است بدون کنکور دانشجو بپذرید دانشگاه آزاد است که با اختیار کامل می‌توانند در مسیر باز و‌گشاده دانشگاه آزاد، آزادانه ادامه تحصیل دهند. سفر آخرت هم بخواهی بروی ملزوماتی دارد. مسیر دانشگاه آزاد چنین است دیگر.

در نتیجه هرکس پول دارد کرونا ندارد. هرکس پول ندارد کرونا دارد.

ثبت ديدگاه