پیام یار همانا پیام واریز است
میز مدیریت‌خیز

راه راه: کوکب موسوی (معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی): ️۲۷ درصد پست‌های مدیریتی خراسان‌رضوی بدون تصدی هستند!

خبر رسید که معضل، زیادیِ میز است
اگر دروغ نباشد که طنز آمیز است

درون کشورمان که مدیر خیلی هست!
و خاک ماست که میز مدیریت خیز است

مدیر پیر که قند و فشار و چربی داشت
هنوز هست ولی غرق قرص و پرهیز است
.
به عشق ملت و خدمت نمی‌رود دکتر
درون دفتر کارش پی دیالیز است

اگر که دست جوانان نمی‌رسد بر میز
دلیل عمده مدیر شگفت انگیز است

ولی عموم جوانان ما سر کارند
و‌ زنده‌اند اگر هم حقوق، ناچیز است

و دلخوش‌اند همیشه به عشق یارانه
پیام یار همانا پیام واریز است

به بام‌‌شان بنشیند اگر پرستویی
ز شوربختی ایشان ز نوع پرویز است!

گذشت دور مدیر زوار در رفته
ولی جوان پی کار و تلاش یک‌ریز ‌ا‌ست

نشسته‌ای سه دهه پشت میز بیژن‌خان!
به شوق میز تو از دیرباز کامبیز است

مدیر گفت: مگر که مدیریت شوخی‌ست؟
که گفته است که نسل جوان ما تیز است؟

خریده بود جوان جعفری، به خانه که برد
بدید مادر او گفت زارت! گشنیز است

اگر چه میز زیاد است و‌ پست‌ها خالی
بگو به نسل جوان میزهای ما جیز است

 
 
 
۶ مرداد
 

ثبت ديدگاه