پرچم پرستاره
هرچه له‌تر بهتر است

شیطان بزرگ زیر پا

راه راه: 
کل دنیا برده و من خان و سرور بهتر است
نفت را یکجا بگیرم بنده دربر بهتر است

مثل شرخر از بشر تنها ز حقش دم زنم
کار، مال او، حقوقش مال شرخر، بهتر است

گرچه هستم با حیا و حجب و کلا سر به زیر
ارتباطم با زنان داف و دلبر بهتر است

هر پلیسی معترض بیند، بکوبد! له کند!
در مقام ارزیابی هرچه له‌تر بهتر است

گرچه بر چشم سیاهان می‌توان پا را نهاد
پایمان باشد میان گردن و سر بهتر است

در مذاقم مزه کرده شیر گاوان عرب
لاجرم پس گاو ماده پیشم از نر بهتر است

هارت و پورت من زیاد و راندمان من کم‌ است
جای دستانم زبان باشد به پیکر بهتر است

پرچمم شد پرستاره، شد نماد من عقاب
وجه تشبیهم ولی با فیل یا خر بهتر است

ثبت ديدگاه