شعر طنز کرونایی
پیس‌پیسِ الکل است کنون ریتم زندگی

راه راه:

ویرووس، مثل بمب صدا کرده مدتی‌ست
خود را میان معرکه جا کرده مدتی‌ست

این چیزِ ریز و ذره‌ی میکروسکوپی ببین
با قلدری‌ش فیل هوا کرده مدتی‌ست

یک‌‌دست آب‌ژاول و یک‌دست جام ژل
ما را اسیر گندزدا کرده مدتی‌ست

پیس‌پیسِ الکل است کنون ریتم زندگی
حالا هوا، هوای فضا کرده مدتی‌ست

بوسیده بوسه را و کنارش گذاشتیم
لب هم در این میانه حیا کرده مدتی‌ست

دیگر سطوح هم به ستوه آمدند، آه
ما را زِ عمقِ سطح جدا کرده مدتی‌ست

رَم‌سوز و وقف ما شده سلطانِ غم موبایل!
خود را علیل عزلت ما کرده مدتی‌ست

با لایو، زنده‌اند مجازی‌زیَندگان
نِت را شدید، شاخ‌سرا کرده مدتی‌ست

دزدان کارکشته‌ی پرطمطراق را
خوار‌ و ذلیل و ماسک‌ربا کرده مدتی‌ست

وحشیگریِ غرب، جهان را دوباره پُر
از صحنه‌های راز‌بقا کرده مدتی‌ست

کووید‌نوزده تو چه کردی که زندگی
با مرگ، بحث و چون‌وچرا کرده مدتی‌ست؟!

اینکه کِی از زمین و زمان کوچ می‌کنی
دل را دچار خوف‌و‌رجا کرده مدتی‌ست

یارب، جهان غم‌زده را پاک‌کن! بشر
با دست استریل دعا کرده مدتی‌ست

ثبت ديدگاه