معرفی کتاب
کتاب ۶۰ روز در قرنطینه

راه راه: کتاب «۶۰ روز در قرنطینه»، نوشته «جمشید فراری» جزو آثار فاخر سال ۹۹ است.
نویسنده در این کتاب سعی دارد خاطرات خود را از قرنطینه در ایام کرونایی بیان کند. این کتاب در نه فصل تدوین شده است و هر فصل آن یاد‌آور یک چالش جدی در زندگی نویسنده شامل:
«فصل اول: نشستن روی مبل»

فصل دوم: دراز کش به پهلوی راست

فصل سوم: دراز کش به پهلوی چپ

فصل چهارم: رقصیدن و شرکت در چالش

فصل پنجم: سر رفتن حوصله

فصل ششم: همش کار خودشونه

فصل هفتم: شکست دادن پلیس راهور

فصل هشتم: حفر تونل زیر آزاد راه تهران شمال

فصل نهم: تمرگیدن در خانه و دیگر هیچ…

می‌باشد.

در فصل هفتم کتاب آمده است: «پلیس راهور خیلی بدجور پیله کرده بود و اجازه عبور نمی‌داد. ما توانسته بودیم پلیس راه را به بهانه شرکت در مراسم ختم پدر گول بزنیم اما این مامور بسیار چغر بود و به این راحتی حریفش نمی شدیم. حالا باید نقشه دوم را پیاده میکردیم. تمرین لهجه شمالی در هفته گذشته کارمان را راحت کرده بود و حالا می توانستیم از آن استفاده کنیم»
لازم به ذکر است در مسابقه کتاب سال نشان «شهروند بی مسئولیت» و یک جلد کتاب «بیشعوری» به نویسنده کتاب اهدا شد. و این کتاب قراراست به عنوان ضمیمه درس «ادب از که آموختی از بی ادبان» به دانش آموزان معرفی گردد.

ثبت ديدگاه