رمزگشایی صحبت‌های مسئولان
گفت و گوی خبری ساعت ۶!!

راه راه:
در گفتگوی ساعت شش با وزیر راه

موضوع بحث بود وفور فرودگاه

 

می‌گفت آن جناب و ز مردم گلایه داشت:

حیف است زیر ساخت بماند چنین تباه

 

از بهر استفاده از این بستر عظیم

طرحی خطور کرده به مغزم علی‌الصباح

 

هم جاذبه‌ست و فال و تماشا و هم سفر

هم اشتغال دارد و هم رونق و رفاه!

 

با طرح تاکسی هوایی من شود

در آسمان بساط مسافرکشی به راه

 

باید مشارکت بنمایید توی طرح

مردم، که زودتر بشود طرح افتتاح

 

طیاره های شخصی خود را بیاورید

هرکس نیاورد به سرش می‌رود کلاه!!!

 

دارم سوالی از تو و از طرحت ای وزیر

حتما نموده اید به آینده هم نگاه

 

آیا میان راه برای مسافران

دارید در نظر دو‌ سه جا دورهالمیاه؟!!!!

 

آیا فقط مسافر دربست می‌بریم؟!!

یا اینکه می‌کنیم توقف در ایستگاه؟!!!

 

یا مشتبه شده‌است به تو وضع مردمان

یا آمدی به داخل این کشور اشتباه!!!

 

ما که اسیر نرخ طیوریم ای وزیر

طیاره‌مان کجاست؟ برادر مکن مزاح

 

ما را به آسمان و به ماهش چه کار چون

زیر فشار رونقتانیم پا به ماه!!!!

………..

یا رب مکرراً ادبم نقض می‌شود

پس می‌برم ز نقض مکرر به تو پناه

 


✅ موشکافی صحبت های وزیر راه و شهرسازی پرداخته شد. محمد اسلامی گفته بود: مردم می توانند با استفاده از هواپیماهای شخصی خود و با ثبت نام در طرح تاکسی هوایی از این پروژه استفاده کنند.

ادامه تیترها را از اینجا بخوانید:

 

ثبت ديدگاه