بررسی و تحلیل مکاتب نوظهور-6
آنتی مداحیسم

راه راه: آنتی مداحیسم (Anti-madahism) مکتب دندان قروچه در برابر شعر، کمپین مقابله با استفاده از انگشت اشاره برای نشان دادن صف اول.

آنتی مداحیسم مکتبی جدیدالتاسیس است که علی رغم دارا بودن سابقه چندین ساله، در اول شوال المکرم سال ۱۴۳۸ ه.ق به طور رسمی اعلام وجود کرد. در این روز یک نفر در ادبیاتی شنیع به وجود ابرو در بالای چشم مسئولین اشاره کرد که این اقدام موهن باعث شد تا موج حمایت از عاشقان چشم و ابروی مسئولین به راه بیفتد.

البته در سوابق این مکتب حرکت های حماسه آفرین دیگر نیز وجود دارد. گفته می شود به دنبال اظهارات اهانت آمیز جمعی دیگر از منتقدین دولت که گفته بودند برجام –العیاذبالله- باید مورد بررسی قرار گیرد، بلافاصله واکنش های مودبانه هواداران به راه افتاد که: «هموطن بی شناسنامه من. والدینت باید مورد بررسی قرار بگیرن». (گفتنی است برخی کارشناسان این جریان، قویا سندیت این توئیت را رد کرده و افزوده اند: «ولی حیف شد ها! کاش یه جایی به کار می بردیم!»)

آنتی مداحسیم خالق سبک های هنری مختلفی نیز بوده است که از آن جمله می توان به فن ظریف و دقیق «برچسب پیست» و هنر زیبای «اسپاری آو لجن» اشاره کرد.

بنیان این مکتب همانگونه که ذکر شد، همسطح سازی منتقد با دیوارهای محیط است به گونه ای که مخاطب احساس نکند قبلا اینجا منتقد وجود داشته است.

شعار کلی این جریان را به این شکل ثبت کرده اند: «یا رفیق خودمونی یا دهنت آره».

ثبت ديدگاه
عنوان