در حاشیه کن

مردن بهتر از مریض شدن

نمی‌‌توانم اوضاع کشورم را توصیف کنم. ما در آنجا بدهی‌های سنگین به بانک‌ها داریم و گاهی خانه و ماشین خود را به خاطر ندادن بدهی از دست می‌دهیم. مثلاً من خودم Kurdish Pants‌ام نیز در گرو بانک است.

ده فرمان اپوزسیون

چگونه رژیم چنج کنیم؟

خاموش کردن چراغ خانه، زدن بر پشت قابلمه‌، جیغ کشی و انجام رقص آیینی بندری یا بابا کرمی. هر کس از همسایگان اعتراض کرد قطعاً مزدور رژیم بوده و با تهیه‌ی لیست، به تصفیه‌ی نیروهای مزدور در فردای براندازی کمک کنید.

زمزمه های فروش مملکت

طنز روز | یک تاکسیانه ی آرام

اگه بچه‌ی من سرباز گمنامه که فروختن به روسیه و کلاه گذاشتن سر چین

نوشتاری از مهدی محسنیان

طنز روز | چه توافق خوبی

ما داریم حال می‌گیریم و همین حال گیری‌هاست که دل ملت را خنک می‌کند

طنز روز

کشف یک ضرب المثل پارسی

به محض رفتن، اگر بستری باشیم، باید چند صد هزارتومان هزینه در بیمارستان دولتی و چندین میلیون در بیمارستان خصوصی برای برگه ترخیص جسد مبارک کارت کشید