ویژگی رئیس جمهور

آداب الریاسه

فلاسفه از فلاطون تا شیخ الرئیس و زیباکلام پرزیدنت را چهار قسم دانند. بدتر، بد، به و بهتر. و هر یک را خصلتی باشد. پس ای سالک ریاست گوش دار تا تو را ز هر یک گویم...

فیلمنامه فیلم دستاوردهای دولت

دلفین های پرنده

بایدن نفس عمیقی می کشد و به صندلی تکیه‌ می‌دهد و می‌گوید: کم آوردم کاملا... دارم دیوونه میشم از دست روحانی، نه مذاکره می‌کنه نه باج میده و نه حتی یه لبخند میزنه که آدم دلش خوش بشه که امیدی هست....

خدمات شاه

ساواک چه بود!؟

برق‌کشان: متخصصین این بخش با استفاده از کابل فشار قوی و از طریق کف پا به ترمیم سیستم برق خراب‌کاران می‌پرداختند و پس از آن با اتصال سیم برق به اعضاء و جوارح در صدد شارژ باتری و افزایش انرژی این افراد بودند.