شوخی با ابیات مولوی

زنگ به رومی

به مناسبت بزرگداشت مولوی شاعران راه راه با ابیات مولانا و مسائل روز سر شوخی را باز کردند:
دولت آشفته برو ای همه را کُفته برو
مش حسنِ خفته برو دولت بیدار بیا
...

بداهه عقاب های صورتی(بانوان راه راه)

بیان احوال مصی پس از دستگیری شارمهد و زم

چون کرکس پرکنده، از ترس، پناهنده!
در قعر کدامین گور، ویلانی و سیلانی؟