پاتو کفش شاعرها با موضوع حمله پلیس آمریکا به دانشجویان

آزادی بیان آمریکایی

دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد
شاید به پای فرهاد زنجیر خورده باشد
علی یگانه و حزین لاهیجی

نقیضه‌ با موضوع حمله‌ی ایران به اسرائیل

بارش سجیل

صد باد صبا اینجا با سلسله می‌رقصند
چون موشک و پهپادم خورده به دل صهیون

علی یگانه و حافظ

چالش مصرع سوم با موضوع عید فطر

ماه بندگی

فطر آمد و روحمان سبک شد
از بخشش حق دلم خنُک شد
آنقدر زدم به پوز شیطان
که قیافه‌اش شبیه جوک شد

مناظره مریم رجوی و مصی علی‌نژاد

من می کُشم، بکِش تو هم روسری
نتیجه هرچی بشه فیفتی فیفتی

چالش مصرع سوم شعر با موضوع ماه مبارک رمضان

مهمان دو سفر

دست به آجیل نبر ای عزیز
داخل آن ظرف نپر ای عزیز
آنچه تو بینی دکوری بیش نیست
پس بنما صرف نظر ای عزیز

عنوان