واکنش شاعران راه راه به همتی

مشت و مال

از معترضان وضع موجود شدی!
موجودی دیگری نمانده ته بانک؟

دوبیتی های هجو صهیونیسم

بمباران شاعرانه!

ای کاش بیاید توی برجام پلاس:
«موشک زدن اسراف بوَد! تف کافی‌ست!!»

مناظره چرخ تولید و برجام

روی من کم نمی‌شود هرگز

اگر این‌گونه چاق و گرد شدم
هشت سال است که نچرخیدم

بداهه خانه تکانی

اسفند نگو! ماه بد خانه‌تکانی

آن ماهِ پُر از آه! که از دست کمر درد
ره رفتن و بنشستن و خفتن نتوانی

بداهه حماسی شاعران

بجوی راه فراری برای روز نبرد!

«غزل» برای نبرد بزرگ، محکم نیست
برای این‌همه آتش، «دوبیت» چون آه است