چالش مصرع سوم

امضای کری فقط هچل بود هچل

یک عده هنوز در پی برجامند
آسوده و سرگرم خیالی خامند
امضای کری برای شان تضمین است
دلخوش به حضور روح بدفرجامند

بایدن و ذوق زدگی دوباره!

دوبیتی های جوین

«مرو راهی که بر پا سنگت آیو»
دوباره سایه سار جنگت آیو!
چو فردا فیل آمد جای این خر
...

شوخی با ابیات مولوی

زنگ به رومی

به مناسبت بزرگداشت مولوی شاعران راه راه با ابیات مولانا و مسائل روز سر شوخی را باز کردند:
دولت آشفته برو ای همه را کُفته برو
مش حسنِ خفته برو دولت بیدار بیا
...

بداهه عقاب های صورتی(بانوان راه راه)

بیان احوال مصی پس از دستگیری شارمهد و زم

چون کرکس پرکنده، از ترس، پناهنده!
در قعر کدامین گور، ویلانی و سیلانی؟