واکنش شاعران راه راه به روحانی

مشت و مال تورم سه رقمی!

- گفتی چه شده نرخ تورم، اسحاق؟
+ مانده برسد هنوز تا صددرصد!!

واکنش شاعران راه راه به فلانی!

مشت و مال رئیس دفتر فلانی

بر شاخص کل حرف شما ورزیده!
کف کرده کف بورس و کفَش ماسیده!
شاید که رئیس دفتر این سیگنال را
در «گرگ وال استریت وی آی پی» دیده!

واکنش شاعران راه راه به العین

مشت و مال خبرگزاری العین!

سخن یک سعودی بگفت و گریست
«در ایران که این انتخابات نیست!»
رفیقش بدو گفت:‌ حالت خوش است؟!
تو اول بگو انتخابات چیست؟!!

واکنش شاعران راه راه به همتی

مشت و مال با سایه ترس!

یک مشت فسیل داخل کابینه است
در دولتشان هفته پر از آدینه است
جز ریش حسن ندید بازار ثبات
بد هم شد اگر، مقصرش آیینه است!

واکنش شاعران راه راه به یک هشتگ عجیب!

مشت و مال هشتگ روحانی مچکریم!

گفت در صد روز ایران را گلستان می کنم
قهرمان است او من از آن قهرمان متشکرم