نسخه اصلي يك قصه خيلي كُهن

دو لاشخور و یک کفتار

گاو نگاهي به جثه‏ خودش و چشم‌هاي لاشخور انداخت و گفت: من دوبرابر كرايه را مي‏دهم، تو بگو بُرديمش، من هم مي‏گويم بُرده‌‏شده‌‏ام. اين هم شيريني بچه‏‌ها!

یک داستان بدون تاریخ

کانال احزاب

ابوجهل پیام داد که علی(ع) با عمرو هماهنگ بوده تا عمرو خودش را بمیرد. همان گنده‌ها هم گوشی‌شان را از چاهک دستشویی درآوردند و استوری کردند: اينكه كاری نداشت تازه گوشی ما اپل است.

توئيزر

علامت دادن با دود!

همانطور كه وضعيت اقتصادي را آنچنان تقويت كرديم و الان ديگر مردم به يارانه احتياجي ندارند، به زودي همه چيزهاي ديگر مردم را هم آنچنان تقويت مي‌كنيم كه به هيچ چيز احتياج نداشته باشند

صفحه تقديمِ يك پايان‏‌نامه فوق‌‏ليسانس از يك دانشگاه خاص

تقدیم

در اينجا از همراهي اساتيدي چون: دكترهوشنگ پژوهش‌‏نويس(ناظركيفي زيرپله ميدان انقلاب)، دكتر اسحاق دست‌فروش(دادزن همان زيرپله و فروشنده كتاب‌هاي ناياب و كمياب)، دكتر مهشيد پاشيد(منشي زيرپله ميدان انقلاب) و همه بزرگواراني كه بنده را در انجام درست و «به‌‏موقع» اين پژوهش ياري كردند، تشكر و قدرداني كنم

متن سه تلگراف از شكارچي شنبه به كاليفرنيا

گزارش شنبه

فحش بد توي روح برنامه ريزي خودتون و اون كله هويجي.