سلسله جلسات نقد و بررسی مکاتب نوظهور-3

ضربه گیریسم

گرایش به ضربه گیر. قایم باشک سیاسی. دکترین استفاده از پوشش جهت جیم شدن در مناظره.

سلسله جلسات نقد و بررسی مکاتب نو ظهور-2

ظریفیسم

ظریفیسم هرچند در دهه نود رسمیت یافت اما در طول تاریخ نمودهایی از عملیاتی شدن آن به چشم می خورد که از آن جمله می توان به حماسه ترکمانچای اشاره کرد. در آن واقعه، تیم مذاکره کننده ایران جوری جلوی پاسکوییچ روس مقاومت کرد که شاه ایران به الله‌یار خان آصف‌الدوله پیغام داد: «ناموسا ولش کن. کشتیش.»

سلسله جلسات نقد و بررسی مکاتب نوظهور/1

ایرباسیسم

ایرباسیسم (ایرباس گرایی) گرایش عاشقانه و عارفانه و کاندیدایانه به هواپیمای ایرباس می باشد. این مکتب در ابتدا به نام «آفتابه ایسم» ظهور کرد و پیروان این دیدگاه می کوشیدند از لولهنگ سازی به عنوان رهیافت و مفری جهت خلاصی از دردسرهای ملی شدن صنعت نفت استفاده کنند. گفته شده ارائه این رهیافت باعث فرو شدن یک قبضه آفتابه –از پهنا- به حلق مرحوم رزم آرا شد.

کنایه های شبه دلواپسانه ی حافظ در اشعارش

ممیزی بنفش!

ماه اگر بی تو برآید به دو نیمش بزنند/ دولت احمدی و معجزه سبحانی

متأسفانه در این بیت نیز عدم تمکین به آرای مردم به وضوح مشخص است و شاعر حاضر نیست بپذیرد که دولت احمدی‌نژاد تمام شده و والله و بالله و تالله دیگر تکرار نمی‌شود!

بخشی از مکالمات در دوران پیاپولشویی

تسلیم نهادهای گنده بین المللی در برابر اراده ی ما!

همانطور که در جریان هستید با تلاش مسئولین، یکی از نهادهای مالی بین المللی مقابله با پولشویی هم تسلیم ملت ایران شده و قرار شده ما را عجالتاً یک سال در لیست این فقره از تحریم ها(تحریم های مربوط به حمایت از تروریسم و پولشویی و این حرفها) نگه دارند تا بدخواهان قشنگ تراکنش های مالی ما را نگاه کنند و مطمئن شوند که از تروریست ها حمایت مالی نمی کنیم.
حالا به بخشی از مکالمات در دوران پساپولشویی توجه بفرمایید: