سلسله جلسات نقد و بررسی مکاتب نوظهور/1

ایرباسیسم

ایرباسیسم (ایرباس گرایی) گرایش عاشقانه و عارفانه و کاندیدایانه به هواپیمای ایرباس می باشد. این مکتب در ابتدا به نام «آفتابه ایسم» ظهور کرد و پیروان این دیدگاه می کوشیدند از لولهنگ سازی به عنوان رهیافت و مفری جهت خلاصی از دردسرهای ملی شدن صنعت نفت استفاده کنند. گفته شده ارائه این رهیافت باعث فرو شدن یک قبضه آفتابه –از پهنا- به حلق مرحوم رزم آرا شد.

کنایه های شبه دلواپسانه ی حافظ در اشعارش

ممیزی بنفش!

ماه اگر بی تو برآید به دو نیمش بزنند/ دولت احمدی و معجزه سبحانی

متأسفانه در این بیت نیز عدم تمکین به آرای مردم به وضوح مشخص است و شاعر حاضر نیست بپذیرد که دولت احمدی‌نژاد تمام شده و والله و بالله و تالله دیگر تکرار نمی‌شود!

بخشی از مکالمات در دوران پیاپولشویی

تسلیم نهادهای گنده بین المللی در برابر اراده ی ما!

همانطور که در جریان هستید با تلاش مسئولین، یکی از نهادهای مالی بین المللی مقابله با پولشویی هم تسلیم ملت ایران شده و قرار شده ما را عجالتاً یک سال در لیست این فقره از تحریم ها(تحریم های مربوط به حمایت از تروریسم و پولشویی و این حرفها) نگه دارند تا بدخواهان قشنگ تراکنش های مالی ما را نگاه کنند و مطمئن شوند که از تروریست ها حمایت مالی نمی کنیم.
حالا به بخشی از مکالمات در دوران پساپولشویی توجه بفرمایید:

در یک گروه تلگرام کتابخوانی

روزی روزگاری…

دکتر فریبا باستانی: دوستان این جمله چاپلین خیلی عمیق و جدی هست. لطفاً انقد سطحی نباشین و برین تو عمقش.
پریسا: واقعاً؟
عزت: ببخشید این بچه پدر صلواتی چهاردست و پا رفت رو تبلتم. الان دوباره پیامو کپی می‌کنم می‌فرستم.