چرا روحانی گزینه ی مناسبی برای اصولگرایان خواهد بود؟
بهترین گزینه ی روی میز…

بر همگان واضح و مبرهن است که گاهی ممکن است ما چیزی را بد بدانیم ولی در حقیقت آن چیز به نفع ما باشد. یکی از اقشاری که خیلی در مقابل این نظریه مقاومت می کنند، قشر امّل و بی سواد دلواپسان هستند. اخیرا جناب آقای سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس سخنی ایراد فرموده اند که قشنگ معلوم است از عمق معادن وجودشان استخراج شده است.

ایشان گفته اند: روحانی گزینه مناسبی برای اصولگرایان در انتخابات ۹۶ است.
از آن جا که ما می دانیم آن قشر همیشه دلواپس در پی مخالفت با این سخن بر می آیند، برآن شدیم تا چندی از دلایل مناسب بودن جناب روحانی برای اصولگرایان را بگوییم تا دلواپسان اگر از خدا و جناب روحانی خجالت نمی کشند، حد اقل از ما خجالت بکشند و دست از این گونه کارهای بی آخر و عاقبت بردارند.

– اولین دلیل آن است که اگر ایشان سال بعد هم رای بیاورند همچنان از برخی منتقدان خود شکایت می کنند و آن ها را به دادگاه می کشانند و این باعث می شود که منتقدان، گرمی و سردی روزگار را بچشند و فولاد آبدیده شوند. اصلا آدم تا مزه ی دادگاه و از آن بالاتر زندان را نچشد، مرد نمی شود.

– اگر جناب روحانی رئیس دولت بعد باشند باز هم به منتقدان خود ناسزاهای جدیدتر می گویند و این خود باعث غنی تر شدن دایره ی فحش های منتقدان می شود. کلا آدم باید از هر فرصتی برای یادگیری چیز های جدید استفاده کند. تازه بعضی کشور های دیگر هم کماکان به توهین کردن به ما ادامه می دهند و این باعث می شود دایره ی فحش های خارجی مان هم غنی شود.

– رای آوردن جناب روحانی بسیار به حفظ محیط زیست کمک می کند. به این صورت که نشریات منتقد دولت همچنان توقیف می شوند، پس کاغذ کمتری لازم است و این خود باعث کاهش قطع درختان می شود. اصولا همه ی ما برای ادامه ی زندگی به درخت ها احتیاج داریم.

پس می بینید که واقعا جناب روحانی حتی برای اصولگرایان هم گزینه ی مناسبی هستند. از همین تریبون امیدواریم که اصولگرایان لجبازی نکرده و به فرصت های پیش رویشان پشت پا نزنند.

ثبت ديدگاه
عنوان