پیش پایی شوید!

میخواستی دکتر بشی اما هیچی نشدی!؟

ربات شو! دنیای توئیتری ات رو تغییر بده!

اینطوری تو هم میتونی مثل یک پزشک آبروی یک آدم مظلوم رو احیا کنی!

یک فضای رقابتی بی نظیر برای کسب درآمد بیشتر در منزل زیر کولر!

هشتگ و ربات از ما، ترند از شما!

هر ترند یک امتیاز هر امتیاز یک ربات شخصی بیشتر!

در آن واحد چند تا ربات باش…

شرکت مادرتخصصی ربات سازان “پیش پا” با چهار سال سابقه در ثبت ترند جهانی افتخار این را دارد که پیش پا افتاده ترین #هشتگ ها را چند دقیقه ای ترند جهانی کرده است!

برای کسب درآمد آنی در منزل فقط کافیست “پیش پایی” شوید!

برای عضویت کد “alive-bot” رو به شماره ۲۰۳۰ ارسال کنید. تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم!

ثبت ديدگاه
عنوان