حسین قرایی در اردوی طنز راه راه مطرح کرد:

نگذارید شعر شاعران انقلاب مهجور بماند

قرایی با خوانش بخشهایی از شعر هراتی اضافه کرد: سلمان هراتی در شعری می گوید: «وقتی که یک جرعه آب صلواتی، عطش را می خشکاند، دیگر به من چه پپسی بهتر از کوکا کولاست.»
این لحن طنز را درک کنید و طنز هراتی را جدی بگیرید.

معرفی کتاب

اینبار یک لغتنامه را “از اون لحاظ” بخوانید!

ممکن است خیلی مواقع این جمله را شنیده باشید که وقتی میزبان به مهمانش می گوید: حالا تشریف داشتین» یعنی «من خیلی خوابم میاد، زودتر پاشو برو».

در اردوی نطنز مطرح شد:

طنز ابزاری برای عدالت خواهی است

در تعریف عدالت داریم که هر چیزی که در جای خود قرار گرفته باشد، عدالت است و طنز از بین هنرها، بیشتر به عدالت نزدیک است چون طنز بیان زیبا و متناسب از عدم تناسب های جامعه است برای همین طنز مستقیماً با عدالت ارتباط دارد.

مازیار بیژنی در اردوی آموزشی نطنز مطرح کرد:

در کار طنز صبر داشته باشید!

یک بار یک خانمی به من زنگ زد و گفت برای نمایشگاهی با موضوع عفاف و حجاب طراحی می کنید؟ گفتم بله طراحی می کنم. اما بیشتر که توضیح داد فهمیدم از من طراحی لباس و مانتو می خواهد.