نیازمندی های راه راه!

به یک پرستار ماهر با خصوصیات زیر، سریعا نیازمندیم:

_ دائم باشه اما دائم‌الآنلاین نباشه

_ دلواپس نباشه اما اهل دل باشه

_ بی‌خدا نباشه اما کدخدا باشه

_ بی‌شناسنامه نباشه حتی اگه جهنمی باشه

_ کاسب نباشه حتی اگه فقیر باشه

_ عدم سوء‌پیشینه هم که جزو شروط اوله اما مصلحتا الان آخره
باحقوق و مزایای بیمه بیکاری

ثبت ديدگاه
عنوان