توصیه های کاربردی یکی از بزرگان هنگام مرگ به فرزندان خود

الأکابر و سیاسه الاقتصادیه

عزیزان بدانید که پدر این سیاست و کیاست و مکنت را از سر راه و با زور بازو و تلاش خود، فراچنگ نیاورده بلکه این اندوخته گرانبها را از پدران خود به ارث برده؛ که اگر به زور بازو و تلاش خویشتن توانستن به جایی رسیدن، تراکتور و بولدوزر و گوریل انگوریل جایگاهشان این گونه نبود

شعر طنز

شغل عالی تر

بدون اینکه ببینم پلیس و زندان را
پس از حواله، گرفتم بلیط "ماهان" را

چه شغل سالم و خوبی است، اینکه داده به من
به چشم هم زدنی ثروت فراوان را

شعر طنز

مژده!

"رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند"
فلان نماند و فلان نیز هم نخواهد ماند!

ز مُشتِ مَشت تورم، ورم نمودیم و
به خنده آمد و گفتا ورم نخواهد ماند!

محمدرفیع ضیایی

روزکاتور/ احتمالات در سالی که گذشت