نطنز 25

زمان شاه بابای سوباسا کمتر سفر میرفت!

نطنز 25

هی قهر میکرد میگفت نوموخوام!

دوره آموزشی باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

شانزدهمین دوره آموزشی طنز

یادداشت

اهمّیت متن خوب؛ نگاهی به اجراهای هانا ستوهی در خنداننده‌شو ۳

اجرای نجات هانا ستوهی بهترین اجرای او در طول مسابقه‌ و نیز یکی از بهترین اجراها در ادوار مختلف مسابقه‌ی خنداننده شو بود. متن این اجرا به‌قدری خوب بود که دیگر تسلّط او بر صحنه به‌چشم نیامد و تمام توجّه‌ها به سمت متن عالی این اجرا رفت.