یادداشت

موضوعات تکراری، شوخی‌های تکراری و خلّاقیتی که نیست

اگر بخواهیم از جنبه‌ی محتوایی، فصل سوم خنداننده شو را بررسی کنیم، می‌بینیم که این سری نسبت به فصل‌های قبلی، نه تنها پیشرفتی نداشته، بلکه کیفیت اجراها افت نیز داشته است. شاید یکی از دلایل آن نبودن مربّی‌های با تجربه‌تر در کنار شرکت‌کنندگان باشد...

نقد و نظر

عصرجدید تمیز‌تر از خنداننده شو!

متن استنداپ او مصداق بارز حرف‌های گنده‌تر از دهن زدن بود و از این منظر بسیار توی ذوق می‌زد. متن کاظمی هیچ سنخیتی با سنش نداشت...